Medlemsavgift

FFF är öppen och tillgänglig för alla föräldrar med barn på Furulidsskolan. Medlemsavgiften är frivillig och går oavkortat till de barn som nu går på skolan. Vi bidrar till sådant som hjälper till vid utbildning av våra barn och/eller skapar extra trivsel!  

Medlemsavgiften är 100 kr/familj och läsår.
Bangiro: 442-0345 (Swedbank) eller Swish: 123 137 1939

Vänligen ange vilken klass barnet/barnen går i!

Kommentera