2014/2015

FFF har lämnat en skrivelse till Kungsbacka Kommun och yttrat sig gällande detaljplan för nya Furulidsskolan.

Detaljplan Furulidsskolan