2013/2014

I samband med flytt av elever från Furulidsskolan till Ekenäs och Varla, har FFF gjort en första sammanställning över frågeställningar kring skolskjutsar. Denna skrivelse har dels publicerats på Unikum av rektor samt vidarebefordrats till den arbetsgrupp som handlägger frågan. Vi har även bett om en tidplan för gruppens presentation av lösningsförslag. Vi för en kontinuerlig dialog med rektor och tar gärna emot era synpunkter.

Skolbussar Furulidsskolan på Ekenäs och Varla