Skolprojekt

Nya Furulidsskolan

Vi följer planeringen av nya Furulidsskolan. Hösten 2014 tyckte vi till och försökte påverka en detaljplan som i stort sett var klar. Under våren 2015, två och ett halvt år efter stängning av gympasalen och 8 miljoner borta i projektpengar, kom beskedet att skolan dröjer till höstterminen 2018. I slutet av sommaren har vi uttalat oss i media och haft en dialog med tjänstemän och politiker inom kommunen. Att försöka skynda på bygget är inget vi vågar hoppas på, däremot lägger vi energi på olika delar i själva projektet som påverkar oss som familjer under byggtiden och i framtiden ex vis idrottshall och skola för åk 5-6. Fler områden att tyckta till om kommer säkerligen att dyka upp under närmaste tiden. Har du frågor, kontakta oss!


Historik byggprojektet Furulidsskolan

FFF presenterar här en historisk sammanställning över vad som hänt i projektet.

Byggprojekt Furulidsskolan 151209


Informationsmöte 13 januari

Generellt kan sägas att det var dålig uppslutning på mötet. Förutom det som informerades om på FFF’s möte på kommunen 7/12 samt i informationsbrevet nedan, pratades en del om skolans verksamhetsidé, utemiljö, idrottshall samt Holken. Mer information om detta kommer efterhand. Tidplanen håller.


Infobrev 8/12

Så här planeras nya skolan! En helt ny skola för 300 elever åk F-6 med en integrerad idrottshall. Tyvärr ej fullstor. Holken inkluderas ej i skolan, utan kommer att anpassas till annan verksamhet, ex vis förskola. Se bild och info i länk nedan.

SE_Infobrev_Furulid_dec2015


Möte med politiker 7/12

Måndag 7 december är representanter i FFF’s styrelse inbjudna av kommunen för ett möte med politiker från Service och Förskola/Grundskola. Tanken med mötet är en tillbakablick över vad som hänt, se var i projektet man står och få svar på frågor på politikernivå.

SE_Infobrev_kommunikation_Furulid_nov


Summering av Dialogmöte 13/10 och Informationmöte 15/10

Efter veckans möten där FFF varit representerade, vet vi var i projektet vi står, känner till gällande tidplan och förutsättningarna för asylboende på Holken.

Båda mötena har resulterat i nya möten. Serviceförvaltningen öppnar upp för mer insyn i projektet och politiker visar intresse i att få en bild över vad som hänt och händer. FFF går in i kommande möten med avsikt att fokusera framåt. Det som hänt kan vi inte påverka utan endast dra lärdom av.

Angående boendet avser kommunen att använda lediga lokaler, som Holken är, till ett tillfälligt boende för ca 20 familjer, som bor en kort period innan de flyttar till ett anvisat, mer permanent boende i vår eller annan kommun. Boendet kommer hållas öppet fram till bygget av skolan påbörjas, om ca 12-14 månader. Vi har fått intrycket av att skolprojektet inte kommer att påverkas.


Årsmöte utgick 15 oktober p g a informationsmöte om flyktingmottagandet och FFF’s fråga om hur skolprojektet Furulid påverkas av detta

Efter information via media om att flyktingar ska flytta in i Holken har FFF tagit upp frågan om hur detta påverkar skolprojektet. Se bifogad fil. Kommunen kallade då till ett informationsmöte. Se diverse länkar nedan.

inbjudan_15oktober

Mail skickat till Kungsbacka Kommun 151012

Matnyttig bakgrundsinfo om vad som hänt i skolprojektet Furulid

NHNH004A0828A1V1 NHNH005A0828A1V1