Mål & Syfte

Föräldraföreningens syfte är att stärka samarbetet mellan hem och skola. Ett bra samarbete är det bästa verktyget för att kunna påverka och förändra.

  • Lyhördhet inför elevers och föräldrars intressen samt stödja personalen i deras arbete.
  • Ökat föräldrainflytande.
  • Länk/mellanled mellan föräldrar och skolans ledning.
  • Starta upp, vara med och driva aktiviteter. 

Kommentera